30 Δεκ 2007

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Από τον νέο κανονισμό για την ΚΟΑ οπωροκηπετικών*, αναδεικνύονται δύο κρίσιμα θέματα, που θα βασανίσουν πολύ το Υπουργείο γεωργίας το επόμενο διάστημα και είναι, η αποτελεσματικότητα των οργανώσεων παραγωγών και η «μοιρασιά» των επιδοτήσεων.
Σχετικά με το πρώτο θέμα, ο κανονισμός αναφέρει:
«Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν διασφαλίσει την αποδοτικότητα των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών. Κρίνει επίσης ότι η Επιτροπή δεν έχει ελέγξει την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων ούτε αξιολογήσει την πολιτική.»
Από τα παραπάνω είναι σαφές, πώς οι οργανώσεις - σφραγίδες, που παρανόμως το Υπουργείο γεωργίας συντηρεί και είναι αυτές που δεν ασκούν δράσεις για ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στη ΖΗΤΗΣΗ και επίσης αυτές που δεν διαθέτουν, προσωπικό για να υποστηρίξουν τεχνικά τους παραγωγούς τους και ικανά τεχνικά και ανθρώπινα μέσα για να συλλέγουν, αποθηκεύουν, συσκευάζουν και εμπορεύονται τα προϊόντα των παραγωγών τους, θα περάσουν δύσκολες στιγμές.
Συγκεκριμένα, με βάση την ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 8/2006, με θέμα: «Αποτελεσματικότητα της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επιχειρησιακά προγράμματα των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών», που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 20.11.2006, στο φύλο C 282/32 EL, καθορίζονται οι 11 στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων (πλαίσιο 4), από όπου φαίνεται πώς πρέπει να οδηγηθούν σε άρση της αναγνώρισης, ένας μεγάλος αριθμός από Ο.Π. - σφραγίδες.
Αξίζει επίσης να δούμε από την ίδια έκθεση, τον πίνακα με τίτλο «χαρακτηριστικά στοιχεία ενός επιχειρησιακού προγράμματος» (πλαίσιο 3), με βάση τον οποίο, μπορούμε να σχολιάσουμε τα ακόλουθα:
1) Δεν έχουν γίνει αγορές μηχανημάτων διαλογής – συσκευασίας, που να καλύπτουν τις ανάγκες των Ο.Π.
2) Σε περιπτώσεις που έχουν γίνει επενδύσεις σε εξοπλισμό διαλογής – συσκευασίας, αντί να χρησιμοποιείται από τις Ο.Π. για τα προϊόντα των μελών τους, έχουν ενοικιαστεί σε ιδιώτες !!!
3) Στις περιπτώσεις των Ο.Π. – σφραγίδων, δεν απασχολείται το προσωπικό για ποιοτικό έλεγχο και εμπορία (ενώ επιδοτείται γι΄αυτό), γιατί την εμπορία δεν την ασκούν οι Ο.Π. εφόσον τα προϊόντα διατίθενται χύμα και χωρίς ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ διαβαθμίσεις σε εμπόρους – συσκευαστές (οι περισσότερες Ο.Π. – σφραγίδες, δεν έχουν καν κιβώτια για να συλλέγουν τα προϊόντα των μελών τους !).
4) Επενδύσεις σε θερμοκήπια, αναφύτευση οπωρώνων, καταπολέμηση ασθενειών: Τι «φρούτα» είναι αυτά;
Είναι λοιπόν προφανές, ότι οι οργανώσεις - σφραγίδες και τα περί αυτών συμφέροντα, θα κάνουν αγώνα ώστε να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός και είναι επίσης προφανές, ότι το Υπουργείο θα δυσκολευτεί πολύ να πάρει μέτρα. Όμως, το ίδιο προφανές είναι ότι και οι καιροί έχουν αλλάξει και πώς οι παραγωγοί δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια.
Πρόκειται πλέον για έναν ανηλεή πόλεμο συμφερόντων, όπου οι πολλοί παραγωγοί, γίνονται η δικαιολογία για να πλουτίζουν παράνομα λίγοι και αυτό μάλιστα υπό την κάλυψη του Υπουργείου γεωργίας. Όμως, η νομοθεσία της Ε.Ε. είναι πλέον αυστηρή και η μη τήρηση των κανονισμών δεν θα περάσει αγόγγυστα - όπως μέχρι τώρα - αν η υπόθεση φτάσει στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Άρα, τουλάχιστον από πλευράς δράσης, αν όχι ανατροπών, η επόμενη περίοδος, προδιαγράφεται πλούσια.
Σχετικά με το δεύτερο θέμα, της «μοιρασιάς» των επιδοτήσεων, ο κανονισμός αναφέρει:
«Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό που πρόκειται να συμπεριληφθεί στο ποσό αναφοράς κάθε γεωργού με βάση αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις, όπως:
– το ποσό που έλαβε ο γεωργός, άμεσα ή έμμεσα, για μέτρα στήριξης της αγοράς όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά,
– τη χρησιμοποιηθείσα έκταση για την παραγωγή οπωροκηπευτικών,
– την παραχθείσα ποσότητα οπωροκηπευτικών».
Από ότι φαίνεται λοιπόν, «έχουν γνώση οι φύλακες». Πουθενά δεν αναφέρονται οι όροι «ενισχύσεις μεταποίησης» και «ποσότητες μεταποίησης». Καταρρίπτεται λοιπόν το σχέδιο που προωθούν ορισμένοι, να υπολογιστούν τα ποσά της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, με βάση τις ενισχύσεις και τις ποσότητες μεταποίησης που έλαβε ο κάθε γεωργός, κατά την περίοδο αναφοράς.
Αναφέρει ξεκάθαρα ο κανονισμός, πώς: α) Τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά και να μην εισάγουν διακρίσεις, β) να υπολογιστούν τα ποσά που έλαβε ο γεωργός, άμεσα ή έμμεσα, για μέτρα στήριξης της αγοράς όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά (όχι δηλαδή μόνο τις ατομικές ενισχύσεις μεταποίησης), γ) να ληφθούν υπόψη, η χρησιμοποιηθείσα έκταση και η συνολική παραχθείσα ποσότητα οπωροκηπευτικών (και όχι μόνο αυτή που οδηγήθηκε στην μεταποίηση)».
Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, δημιουργεί τεράστια εμπόδια για ένα νέο επιλεκτικό φαγοπότι επιδοτήσεων, από αυτούς που είχαν «τα προνόμια και την προνοητικότητα», όλα αυτά τα χρόνια, να μην οδηγούν τα προϊόντα στην αγορά αλλά στην μεταποίηση. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε επανάληψη του παραπάνω σεναρίου συγκρούσεων, αν επιχειρηθεί να εφαρμοστεί μια «μοιρασιά» που εισάγει διακρίσεις.
Διότι αλλοίμονο, αν ο παραγωγός που καλλιεργούσε π.χ. τα εσπεριδοειδή του με κόστος και φροντίδα και τα οδηγούσε στην αγορά, βρεθεί να λαμβάνει λιγότερα από αυτόν που (έχοντας τις ίδιες ποσότητες και εκτάσεις) τα οδηγούσε στην μεταποίηση.
Αλλοίμονο, αν δεν ληφθεί υπόψη ο αγώνας των παραγωγών βιολογικών οπωροκηπευτικών, οι οποίοι θυσίασαν τις ποσότητες για να είναι συνεπείς με τα μηνύματα των καιρών. Αλλοίμονο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου