31 Δεκ 2007

«ΘΕΣΕΙΣ Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΑ


Άργος 17 Οκτωβρίου 2007
Α.Π. 345

ΠΡΟΣ: Υπουργό ΥΠ.Α.Α. &Τ. Κύριο Α. Κοντό
Υφυπουργό ΥΠ.Α.Α. &Τ. Κύριο Κ. Κιλτίδη
Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Α.Α. &Τ. Κύριο Κ. Σκιαδά
Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Α.Α.&Τ. Κύριο Χ. Αυγουλά


Σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης στα εσπεριδοειδή, η Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ, έχει τις ακόλουθες θέσεις:

Επισημαίνει ότι:
- Η «μερική ή ολική σύνδεση», θα δημιουργήσει νομικές δεσμεύσεις (ατομικές συμβάσεις) στους παραγωγούς, με βάση τις οποίες θα πρέπει να παραδίδουν συγκεκριμένες ποσότητες στη μεταποίηση προκειμένου να λαμβάνουν τις στρεμματικές ενισχύσεις.
- Η λήψη απόφασης για «μερική ή ολική σύνδεση», χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη όλων των παραγωγών, είναι αντιδημοκρατική, αντικανονική και δεν νομιμοποιείται ή λήψη της, ερήμην αυτών που δεσμεύει.
- Η λήψη απόφασης για «μερική ή ολική σύνδεση», θα οδηγήσει σε απώλεια των επιδοτήσεων των παραγωγών που θα θελήσουν να προβούν σε αναδιαρθρώσεις και άρα δεν θα μπορούν να παραδίδουν για μια πενταετία. Θα δεσμεύσει τους παραγωγούς και θα τους παραδώσεις - αδύναμους και ελεγχόμενους - σε ένα αμφιβόλου αποδόσεων σύστημα. Θα τους δεσμεύσει να μην μπορούν να προβούν σε επενδύσεις και αναπροσανατολισμό των επιχειρήσεών τους (νέες ποικιλίες, νέα είδη, θερμοκήπια κ.α.) ή να πουλήσουν στην ελεύθερη αγορά, που προς τα εκεί οφείλουμε να στοχεύουμε.

Δηλώνει ότι:
- Η μόνη ενδεδειγμένη λύση για άμεση, σίγουρη και δίκαιη, διανομή των στρεμματικών επιδοτήσεων, είναι η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ, διότι εξασφαλίζει το σύνολο των ενισχύσεων στους παραγωγούς χωρίς δεσμεύσεις, και επιτρέπει στον τομέα να στραφεί στην αγορά και στο σύστημα να λειτουργήσει χωρίς αγκυλώσεις και δύσκαμπτες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
- Η διανομή των στρεμματικών δικαιωμάτων πρέπει να γίνει σύμφωνα και με τον κανονισμό, στον σύνολο των εκτάσεων που καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, δεδομένου ότι και από αυτές προέρχονται οι ποσότητες μεταποίησης.


ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο κανονισμός αναφέρει σαφώς πώς η διανομή της στρεμματικής ενίσχυσης πρέπει να γίνει με βάση «τη χρησιμοποιηθείσα έκταση για την παραγωγή οπωροκηπευτικών, πατατών κατανάλωσης και φυτωρίων, και την παραχθείσα ποσότητα οπωροκηπευτικών, πατατών κατανάλωσης και φυτωρίων».
Άρα, μία διανομή με βάση τις ποσότητες μεταποίησης, εισάγει διακρίσεις, είναι άδικη και θα δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα, όταν παραγωγοί με ίδιες εκτάσεις, ποσότητες και δικαιώματα μεταποίησης, εκ των οποίων κάποιοι απλώς δεν τα άσκησαν αλλά ποτέ δεν έχασαν το δυνητικό τους δικαίωμα, θα λαμβάνουν διαφορετικές στρεμματικές ενισχύσεις.
Ήδη η Ιταλία προχώρηση σε διανομή με βάση την έκταση κάθε παραγωγού.
Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό αυτά τα δικαιώματα να αποτελέσουν την βάση για τυχόν μελλοντικές στρεμματικές ενισχύσεις, από τις οποίες δεν μπορούν να αποκλιστούν κάποιοι παραγωγοί, διότι την περίοδο αναφοράς, οδηγούσαν τα προϊόντα τους στην αγορά. Είναι σαν να τιμωρείται ο καλός καλλιεργητής.
Τέλος, σημειώνουμε πώς οι ποσότητες που οδηγούνται στη μεταποίηση, προέρχονται με διαλογή από το σύνολο των εκτάσεων και όχι από συγκεκριμένες εκτάσεις και αυτό επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε., όπου δεν αναφέρονται «εκτάσεις για μεταποίηση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου