26 Απρ 2008

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η εντεινόμενη κρίση του γεωργικού τομέας της χώρας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα πολιτικά προγράμματα όλων των κομμάτων όπως αναδείχθηκαν από τις πρόσφατες εκλογές, αποδείχθηκαν γενικόλογα και εκτός θέματος. Βασικό τους λάθος, ότι αναμιγνύουν την γεωργική με την αγροτική πολιτική. Οι παρωχημένες γνώσεις των επιτελείων σύνταξης, δεν έχουν επιτρέψει φαίνεται να γίνει κατανοητό πώς πρόκειται για δύο ξεχωριστά θέματα. Η πρώτη πολιτική (γεωργική) αφορά σε ένα παραγωγικό κλάδο, ενώ η δεύτερη (αγροτική) αφορά στον γενικότερο ανθρωπογεωγραφικό χώρο της υπαίθρου. Είναι γεγονός πώς διασταυρώνονται ως πεδία σε κάποια σημεία αλλά δεν ταυτίζονται σε καμία περίπτωση.
Όταν λοιπόν γίνεται αναφορά σε «γεωργική πολιτική», πρέπει να προσεγγίζουμε το θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ, Όπως σε μια βιομηχανία. Θα πρέπει να μιλάμε για προϊόντα, κωδικούς, κιλά, ύψος και κόστος πωλήσεων κ.λ.π. Όταν γίνεται αναφορά σε «αγροτική πολιτική», οφείλουμε να ασχολούμεθα με το σύνολο των θεμάτων του αγροτικού (ανθρώπινου και γεωγραφικού) χώρου, δηλαδή, συγκοινωνίες, επικοινωνία, υγεία, περιβάλλον, πολιτισμός, παιδεία, απασχόληση κ.α.
Με βάση αυτό το κρίσιμο λάθος, τα προγράμματα των κομμάτων δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα του γεωργικού κλάδου και από ότι φαίνεται δεν τα έχουν καν εντοπίσει. Και πώς θα μπορούσαν να τα έχουν, όταν δεν έχουν φροντίσει να έχουν εργαλεία (στατιστικά δεδομένα) και επιχειρούν να καταστρώσουν πολιτικές, με την φαντασία τους.

Για να χαραχθεί πολιτική για την γεωργική δραστηριότητα (όπως και κάθε παραγωγική διαδικασία), είναι απαραίτητα αναλυτικά και επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία που θα παρουσιάζουν ανά προϊόν: α) πωλήσεις, β) κόστος πωλήσεων και γ) εισαγωγές ανά αντίστοιχο προϊόν. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία που παρουσιάζει το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης αφενός σταματούν το… 2003 και αφετέρου δεν δίνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να χαραχθεί στρατηγική.
Ακόμη όμως και έτσι, ένα σύγχρονο πρόγραμμα γεωργικής πολιτικής (και όχι αγροτικής), θα έπρεπε να λάβει υπόψη του τα παρακάτω στοιχεία και να μας πει τι προβλέπει ανά κλάδο και προϊόν. Διαβάζοντας τον προσαρτημένο πίνακα (έστω και του 2003) παρατηρούμε πώς η χώρα έχει μια έτοιμη αγορά (εσωτερική) 40 δις € !!! που καλύπτει με εισαγωγές!!!
Αυτό που θα περιμέναμε λοιπόν να μας πουν τα κόμματα, είναι πολύ συγκεκριμένα βήματα που προτίθενται να λάβουν προκειμένου να παραχθούν τα προϊόντα που ζητάει κατ’αρχάς η εσωτερική αγορά που την έχουμε έτοιμη. Να μας πουν δηλαδή που και πώς θα παραχθούν, τυποποιηθούν, συσκευαστούν και διακινηθούν, τα αξίας 570 εκ € φρούτα και λαχανικά, τα 450 εκ € δημητριακών, τα 1,4 δις € ζωικών και τα υπόλοιπα προϊόντα που παρουσιάζονται στον πίνακα πώς εισάγει η χώρα.
Να μας πουν δηλαδή με τι νερό θα παραχθούν, σε ποιες εκτάσεις, από ποιους γεωργούς, με ποια εκπαίδευση, με τι είδους έρευνα και τεχνική υποστήριξη, με ποιες χρηματοδοτήσεις, ποιες υποδομές και τέλος πάντων να μας απαντήσουν στα πραγματικά θέματα που απασχολούν καθημερινά όλους εμάς που ασχολούμεθα με τον κλάδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου