29 Δεκ 2010

Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει το Μητρώο Εμπόρων - agronews
Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το Σχέδιο Νόμου που παρουσίασε ο υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης, για το «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών», το οποίο: 
- θέτει σαφείς κανόνες στην εμπορία των προϊόντων
- δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στον παραγωγό
- κατοχυρώνει τη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές
- καθορίζει τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους με γνώμονα ότι το αγροτικό εισόδημα ιδιαίτερα των μικρών αγροτών αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος.
Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), παίρνει Ειδικό Αριθμό Εγγραφής (ΕΑΕ) για κάθε έμπορο που συναλλάσσεται με τους αγρότες και αποτυπώνεται σ’ αυτό κάθε συναλλαγή. Για να εγγραφεί δε είναι υποχρεωμένος είτε με τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές, είτε με τις υπάρχουσες υποδομές του ο έμπορος να διαθέτει το τεκμήριο νομιμότητας στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας.
Οι κυρώσεις που προβλέπονται για παραβίαση του Μητρώου και των κανόνων είναι διττές. Για τον έμπορο η προσωρινή ή οριστική διαγραφή, η μη αναγνώριση των οικονομικών του συναλλαγών από τις εφορίες και η ποινική δίωξη που συνοδεύει το αδίκημα της απάτης. Αλλά και για τους παραγωγούς που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται προβλέπονται κυρώσεις, όπως η μη επιστροφή του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων. Έτσι αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης.
Τέλος το Μητρώο και η χρήση του συνδέεται άμεσα με το Παρατηρητήριο  Τιμών αγροτικών προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται καθημερινά διασταύρωση των τιμών και άρα εντοπισμός των καταστάσεων αισχροκέρδειας.
Το Σχέδιο Νόμου κατατίθεται στη Βουλή αμέσως μετά το άνοιγμα των διαδικασιών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου